info@medialine.hr
095 757 9929

Baza podataka poslovnih subjekata

Najbolja cijena baze podataka

Pošaljite zahtjev za BAZU

Baza podataka sadrži:

  1. Naziv, adresu, pb, mjesto, oib, mb, tel, email, fax
  2. Razvrstana po kategorijama
  3. Preko 400.000 mail adresa
  4. Ažurirana, nadopunjavana
  5. Program za slanje e-mail adresa
  6. EDUKACIJA
0
KATEGORIJE - preko

Razvrstano po kategorijama

0
Mailova

U bazi imamo preko 400.000 mail adresa

0
Odrađenih kampanja

Odradili smo preko 128 email kampanja